ประวัติโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 สมาคมศิษย์เก่า
 สภานักเรียน
 
 ไหว้ครู
 ประชาธิปไตยในโรงเรียน
 วันสุนทรภู่
 วันแม่แห่งชาต
 วันพ่อแห่งชาติ
 ลอยกระทง
 กีฬาสีภายใน
 ลูกเสือ
 Big Cleaning Day

  

                                                                                                  
   
  

    แข่งขันกีฬานักเรียน " เกาะยาวน้อยเกมส์ " ระหว่างวันที่ 19 - 23  เดือน กรกฎาคม 2554 และ
        แข่งขันกรีฑา ระหว่างวันที่ 25-26  เดือน กรกฎาคม 2554

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                  

    อบรม constructionism   ==> อ่านต่อ 
    อบรมการทำหุ่นยนต์  ==> อ่านต่อ 
    จำนวนักเรียนที่ศึกษาต่อ  ==> อ่านต่อ 
    อบรม OBEC ปี 53   ==> อ่านต่อ
    อบรม การขับร้องเพลงไทย ปี 53   ==> อ่านต่อ
    อบรม การวัดประเมินผล ปี 53   ==> อ่านต่อ
    อบรม ภาษไทย ปี 53   ==> อ่านต่อ
    อบรม ภาษาอังกฤษ ปี 53   ==> อ่านต่อ
    อบรม ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ปี 53   ==> อ่านต่อ


                                                                                                       ข่าวย้อนหลัง

                                                                                                  
กิจกรรมเดินรณรงค์เลือกตั้งและต่อต้านยาเสพติด 24 มิ.ย 54
 ดูภาพกิจกรรม  
กิจกรรมไหว้ครูและ มอบเกียรติบัตร 16 มิ.ย. 54
 ดูภาพกิจกรรม  
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 16 มิ.ย. 54
 ดูภาพกิจกรรม  

                                                                                                  กิจกรรมย้อนหลัง

โรงเรียนเกาะยาว  ตำบลเกาะยาวน้อย  อำเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา  82160   โทร. (076)597112  โทรสาร. (076)597112
.:: ฺัBy : Asae  E-mail :  sae_wa@hotmail.cm   อัปเดทข้อมูลล่าสุด  1 ก.ค. 54